Návod "DZS Elektronika" - page 81

© 2013 Didaktik s. r. o.
79
6. Zapojení usměrňovače
6.1. Jednocestné usměrnění
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
14
1
Modul Si-dioda
1
Zdroj napětí
12
1
Modul kondenzátor 100 μF
9
Spojovací vodiče
13
1
Modul kondenzátor 1000 μF
1
Modul přímé vedení
1
Modul kondenzátor 10 000 μF
1
Modul ukazatel směru proudu
1
Modul objímka žárovky E10
1
Modul žárovka 10V/0,05A, E10
1
Měřící přístroj 10 V~
1
Měřící přístroj 30 V=
1
Osciloskop
Schéma :
V důsledku následujících pokusů se doporučuje, zapojení z pravého okraje zásuvné desky vymontovat,
čímž ještě zůstanou první tři mezery volné.
1. pokus :
Zapojení :
Nejdříve se ještě nezapojí Si-dioda a kondenzátor. Na místo Si-diody přijde přímé vedení.
Střídavé napětí se nastaví přesně na 10 V
ef
. Ukazatel směru proudu ohlašuje střídavý proud.
Nyní se zapojí Si-dioda podle zapojovacího obrázku.
Výsledek :
Ukazatel směru proudu hlásí stejnosměrný proud, voltmetr ukáže 4,3 V stejnosměrného napětí.
Zapojí se kondenzátor 1000 mF.
Výsledek :
Indikační dioda ukazatele směru proudu svítí světleji a ukazuje tudíž vyšší sílu proudu. Voltmetr
ukazuje asi 13 V stejnosměrného napětí. Tak jak se dojde při 10 V střídavého napětí ke 4,3 V stejnosměrného
napětí ?
10 V
ef
střídavého napětí znamená asi 14 V špičkového napětí. Z toho se odečítá 0,7 V jako propustné napětí. Při
stejnosměrném napětí ukazuje voltmetr aritmetickou střední hodnotu. To znamená, že 50 vždy setinu vteřiny
trvající "proudové síly" jsou rovnoměrně rozděleny na celou vteřinu. Výpočet dává proto 31,8 procent ze špičkové
hodnoty. Výsledek dává pro tento pokus 13,3 V. 0,318 = 4,23 V. Kondenzátor se nabíjí půlperiodou ze špičkové
hodnoty, proto kvůli němu stoupá stejnosměrné napětí téměř na špičkovou hodnotu.
1...,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,...161
Powered by FlippingBook