Návod "DZS Elektronika" - page 82

© 2013 Didaktik s. r. o.
80
2. pokus :
Osciloskop se zapojí podle zapojovacího plánu (nejdříve ke kondenzátoru). Nastavení DC, 5V/DIV, 1
ms/DIV, DUAL. Lze rozeznat jednocestné usměrnění.
Zapojí se kondenzátor 1000 μF. Poznáme téměř konstantní stejnosměrné napětí ve velikosti špičkové
hodnoty.
Zapojí se kondenzátor 100 μF , zjistí se, že tento kondenzátor může akumulovat příliš malý náboj a napětí
mezi nabíjeními klesá.
Na místo ukazatele směru proudu se zastrčí žárovečka. Napětí mezi nabíjeními klesá ještě silněji,
poněvadž žárovečka spotřebuje větší sílu proudu a proto se kondenzátor rychleji vybíjí.
S kondenzátorem 1000 μF je pokles napětí ještě znatelný.
Kondenzátor 10000 μF může udržet ještě napětí stálé.
Poznatek :
Kapacita kondenzátoru musí být přizpůsobena síle proudu, aby bylo udrženo konstantní napětí.
1...,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,...161
Powered by FlippingBook