Návod "DZS Elektronika" - page 83

© 2013 Didaktik s. r. o.
81
6.2. Můstkový usměrňovač I
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
17
1
Modul můstkový usměrňovač
1
Zdroj napětí
4
Spojovací vodiče
1
Modul přímé vedení
1
Modul ukazatel směru proudu
1
Modul otočný přepínač pólů
Schéma :
Při jednocestném usměrnění se uzavře jedna půlperioda střídavého napětí. Kondenzátor musí udržet
napětí přes celou (plnou) periodu. Pokud by mohla být uzavřená půlperioda "otočená" (obrácená), měli bychom za
vteřinu sto půlperiod stejného směru a kondenzátor by musel napětí držet déle než jednu půlperiodu.
V tomto předběžném pokusu k 6. 3 se má znázornit způsob funkce můstkového usměrňovače.
Zapojení :
Pomocí otočného přepínače pólů může dojít k rychlému a pohodlnému přepólování stejnosměrného
napětí.
Pokus :
Svítící diody můstkového usměrňovače a ukazatele směru proudu, které se rozsvěcují, umožňují poznat
velmi názorně cestu elektrického proudu.
Poznatek :
Při obou možnostech protéká proud spotřebičem ve stejném směru (v tomto případě je to ukazatel
směru proudu).
1...,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,...161
Powered by FlippingBook