Návod "DZS Elektronika" - page 84

© 2013 Didaktik s. r. o.
82
6.3. Můstkový usměrňovač II.
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
17
1
Modul můstkový usměrňovač
1
Zdroj napětí
13
1
Modul kondenzátor 1000 μF
6
Spojovací vodiče
2
Modul přímé vedení
1
Modul objímka žárovky E10
1
Žárovka 10V/0,05A, E10
1
Měřící přístroj 30 V=
1
Osciloskop
Schéma :
Podle předběžného pokusu 6. 2 má být nyní vyzkoušeno dvoucestné rovnovážné usměrnění střídavého
napětí.
1. pokus :
Nejdříve odstranit kondenzátor ze zapojení. Střídavé napětí se nastaví na přesně 10 V
ef
. Voltmetr ukazuje
7,65 V stejnosměrného napětí.
Je zapojen kondenzátor 1000 μF. Voltmetr nyní ukazuje 11,8 V.
Při výpočetním přezkoušení musíme pamatovat na to, že stejnosměrný proud musí procházet dvěma Si-
diodami,musíme tedy odečíst 1,4 V od (špičkové) vrcholné hodnoty. Úplně přesné ověření je možné pouze
pomocí integrálního výpočtu!
2. pokus :
Pomocí osciloskopu lze (nejdříve bez kondenzátoru) rozeznat zdvojnásobení počtu půlperiod (nastavení
osciloskopu můžete převzít z 6. 1). Po zapojení kondenzátoru 1000 μF obdržíme (jinak než v 6. 1) téměř
konstantní stejnosměrné napětí, protože kondenzátor při dvoucestném rovnovážném usměrnění je dobíjen
po každé setině vteřiny.
Poznatek :
Při vhodně zvoleném kondenzátoru může být pulzující stejnosměrné napětí dostatečně dobře
vyhlazeno.
1...,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83 85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,...161
Powered by FlippingBook