Návod "DZS Elektronika" - page 86

© 2013 Didaktik s. r. o.
84
6.5. Zapojení s vyvedeným uzlem v praxi
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
14
2
Modul Si-dioda
1
Zdroj napětí
13
1
Modul kondenzátor 1000 μF
7
Spojovací vodiče
1
Modul kondenzátor 1000 μF
2
Cívky 300 závitů
1
Cívka 600 závitů
2
U - jádra
1
Modul objímka žárovky E10
1
Žárovka 10V/0,05A, E10
1
Osciloskop
Schéma :
Při prvním pozorování bychom mohli dospět k mínění, že zapojení s vyvedeným uzlem by nemělo
přednost, neboť je potřeba dvojnásobného napětí ! Musíme ale uvážit, že síťové přístroje pracují téměř nepřetržitě
se síťovým transformátorem a zde není výroba dvojnásobného napětí vůbec žádnou těžkostí.
Zapojení :
Na místo síťového napětí bude vloženo na primární cívku s 600 závity střídavé napětí asi 16 až 18 V
střídavého napětí. Sekundárně se zapojí dvě cívky s 300 závity do série, abychom obdrželi střed (uzel), ze dvou
navzájem postavených U-jader se vytvoří uzavřené železné jádro.
Pokus :
1. Po připojení na usměrňovač (bez kondenzátoru) se odstraní jedna z Si-diod.
a. Snížení napětí se pozná svítící lampičkou. ¨
b. Kondenzátor se zapojí : vyšší napětí.
2. Opakování pokusu 1. s použitím osciloskopu.
a. Odstranění kondenzátoru z jedné Si-diody.
b. Výsledek : jednocestné usměrnění.
c. Zapojení druhé diody : dvoucestné usměrnění.
d. Zapojení kondenzátoru : téměř konstantní stejnosměrné napětí.
Upozornění :
V praxi se sekundárně použije cívka se středovým odbočením. Pokus se dvěma cívkami ukazuje
zřetelně středové odbočení, čímž bylo uspořádání provedeno komplikovaněji, než bylo nutné.
1...,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,...161
Powered by FlippingBook