Návod "DZS Elektronika" - page 87

© 2013 Didaktik s. r. o.
85
6.6. Zdvojené napětí
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
14
2
Modul Si-dioda
1
Zdroj napětí
12
1
Modul kondenzátor 100 μF
6
Spojovací vodiče
13
1
Modul kondenzátor 1000 μF
1
Měřící přístroj 30 V=
Schéma :
Usměrnění střídavého proudu lze kombinovat se zdvojením napětí.
Zapojení :
Dbejte na to, aby střídavé napětí bylo přivedeno uprostřed a nahoře (a pomocí propojovacího vedení
také dole). Když leží plus nahoře, je horní kondenzátor nabíjen, když je plus uprostřed, je nabíjen spodní
kondenzátor, v obou případech nahoře kladně. Sériové zapojení kondenzátorů vytváří dvojité napětí.
Pokus :
Střídavé napětí se nastaví přesně na 6 V
ef
.
Výsledek :
Voltmetr vpravo ukazuje např. 16,86 V stejnosměrného napětí.
Vysvětlení :
Kondenzátory jsou nabíjeny špičkovou hodnotou střídavého napětí, tedy
2.6
=8,48V (protože při
tomto pokusu nebude odebírán proud, zůstane napětí na kondenzátorech konstantní). Sériové zapojení obou
kondenzátorů dává výpočtem 2. 8,48 V = 16,96 V , tedy uspokojivou shodu.
1...,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,...161
Powered by FlippingBook