Návod "DZS Elektronika" - page 89

© 2013 Didaktik s. r. o.
87
7. Tranzistory II
7.1. Tranzistor jako spínač
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
4
1
Modul potenciometr 10 kΩ
1
Zdroj napětí
18
1
Modul tranzistor, NPN, báze vlevo
5
Spojovací vodiče
1
Modul odpor 500 Ω
1
Modul odpor 22 kΩ
1
Měřící přístroj 10 V=
1
Měřící přístroj 1 mA=
1
Měřící přístroj 30 mA=
Schéma :
V pokusech 3. 6 až 3. 8 se nasadil tranzistor vždy jenom ve dvou stavech. Buď žádný bázový proud nebo
dostatek bázového proudu, aby byl tranzistor "řízen" plným kolektorovým proudem. Tranzistor přitom působí jako
spínač, který je bázovým proudem otevřen nebo uzavřen.
1. pokus :
Voltmetr se přepne na měření U
BE
. Otočný knoflík otočného odporu se opatrně natočí na nula Ω, až
měřící přístroj, který měří kolektorový proud I
C
, ukáže výskyt kolektorového proudu. Napětí U
BE
báze-emitor je
přitom asi 0,6 V. Až do řízení stoupá toto napětí jenom na asi 0,7 V.
2. pokus :
Má být zkoumána souvislost mezi I
C
a I
B
:
Bázový proud I
B
50 μA
100 μA
150 μA
200 μA
250 μA
300 μA
Kolektorový proud I
C
9 mA
12,7 mA
13,9 mA
14,4 mA
14,6 mA
14,6 mA
Lze poznat, že přes zvýšení bázového proudu, kolektorový proud I
C
více nestoupá, tranzistor je "řízený".
Kolektorový proud stoupl tak dalece, že pracovní odpor přijme téměř celé napětí :
U = R. I = 500Ω. 0,0197A = 9,85 V
1...,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,...161
Powered by FlippingBook