Návod "DZS Elektronika" - page 90

© 2013 Didaktik s. r. o.
88
3. pokus :
V řízeném stavu se měří napětí U
CE
, kleslo téměř na nula voltů (např. 0,09 V). Naproti tomu bez
kolektorového proudu leží celé napětí mezi kolektorem a emitorem.
Poznatky :
Bázový proud může protékat teprve po překročení Si-propustného napětí (0,6 V).
Kolektorový proud stoupá zpočátku téměř lineárně s bázovým proudem, až pracovní odpor R v důsledku
U=R. I
C
přijme celé provozní napětí. Potom kolektorový proud dosáhl své mezní hodnoty.
Napětí U
CE
klesá při řízeném tranzistoru na téměř nula voltů.
1...,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,...161
Powered by FlippingBook