Návod "DZS Elektronika" - page 91

© 2013 Didaktik s. r. o.
89
7.2. Tranzistor jako řiditelný odpor
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
2
1
Modul odpor 10 kΩ
1
Zdroj napětí
18
1
Modul tranzistor, NPN, báze vlevo
4
Spojovací vodiče
4
1
Modul potenciometr 10 kΩ
2
Modul přímé vedení
1
Modul odpor 100 Ω
1
Měřící přístroj 10 V=
1
Měřící přístroj 10 mA=
Schéma :
Když je měřeno napětí a síla proudu tranzistoru, jehož kolektorový proud je řízen pomocí proměnlivého
bázového proudu, a když je vypočítána hodnota el. odporu, zjistíme, že se tranzistor jeví jako řiditelný odpor.
Pokus :
Kolektorový proud se nastaví pomocí potenciometru na různé hodnoty, přičemž napětí kolektor-emitor
bude měřeno pomocí voltmetru (10V=). Konečně se vypočítá hodnota odporu podle definice R = U : I.
I
U
R
10 mA 8,90 V 890 Ω
20 mA 7,70 V 385 Ω
30 mA 5,75 V 144 Ω
40 mA 3,50 V
58 Ω
50 mA 1,20 V
15 Ω
Poznatek :
Tranzistor může být použit jako odpor řízený bázovým proudem. Proto může být např. použit jako
článek (prvek) můstkového zapojení (9. 5).
1...,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,...161
Powered by FlippingBook