Návod "DZS Elektronika" - page 93

© 2013 Didaktik s. r. o.
91
7.4. Nastavení pracovního bodu
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistor, NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
2
1
Modul odpor 10 kΩ
8
Spojovací vodiče
4
1
Modul potenciometr 10 kΩ
2
Modul přímé vedení
1
Modul odpor 1 kΩ
1
Modul objímka žárovky E10
1
Žárovka 10V/0,05A, E10
1
Měřící přístroj 10 V= (nula uprostřed)
1
Generátor funkcí
Schéma :
Bázový proud může u NPN-tranzistoru vést k zesílení pouze tehdy, když protéká ve směru báze-emitor. Z
důvodu účinku (působení) cesty báze-emitor jako dioda, nemůže proud protékat v opačném směru. Když se vloží
na bázi a emitor střídavé napětí, potom tedy může k bázovému proudu pouze jedna půlperioda a tím může vést k
zesílenému kolektorovému proudu, zatím co druhá půlperioda zůstává úplně bez účinku. Ve 2. pokusu se ukazuje
možnost, jak se může tato půlperioda a tím celková perioda střídavého napětí zesílit.
Doporučení :
Tento pokus by měl být nasazen potom, když není k dispozici žádný osciloskop, ale generátor
funkcí.
Zapojení :
Odpor 10 kΩ se nejdříve odstraní, potenciometr se nastaví na nejvyšší hodnotu odporu.
1. pokus :
Generátor funkce se nastaví na 0,2 Hz trojúhelníkového napětí, výchozí napětí se nastaví tak (asi 4 V
špičková hodnota), že v době kladné půlperiody dosáhne výstupní napětí (snímáno na žárovce) téměř 10 V.
Výsledek :
Kladné půlperiody jsou v souladu. V průběhu záporné půlperiody generátoru funkce se na výstupu nic
neděje, nesvítí ani žárovka, ani voltmetr U
A
neukazuje reakci. Toto sice neudivuje (kvůli působení usměrňovače
přechodu-báze-emitor), ale každopádně je výstupní napětí vzhledem k vstupnímu napětí úplně změněno!
2. pokus :
Výstupní napětí generátoru funkce se nastaví na nulu. Odpor 10 kΩ se zasune podle zapojovacího
schéma. Otočný odpor se nastaví tak, že voltmetr U
A
ukáže přesně 5 V. Nyní se nastaví výstupní napětí
generátoru tak (asi 0,4 V, voltmetr U
E
by měl být přepnut na měřící rozsah 1 V), že voltmetr U
A
neukazuje celých
10 V.
Výsledek :
Oba ukazatele voltmetru se pohybují stejným způsobem.
Poznatek :
Když leží pracovní bod bázového proudu na nule, zůstane jedna půlperioda bázového střídavého
napětí bez účinku.
1...,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92 94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,...161
Powered by FlippingBook