Návod "DZS Elektronika" - page 94

© 2013 Didaktik s. r. o.
92
Když se pomocí děliče bázového napětí vyrobí bázový stejnosměrný proud a tomuto se převádí střídavé
napětí, je pracovní bod nastaven jinak. Tak lze dosáhnout, že výstupní napětí U
A
tranzistorového zapojení probíhá
úměrně k vstupnímu napětí U
E
(střídavé napětí).
3. pokus :
Výstupní napětí generátoru funkce se zvýší na asi 3 V.
Výsledek :
Značné zkreslení signálu U
A
vzhledem k U
E
. Ukazatel V
A
- voltmetru zůstává relativně dlouho v
koncových polohách, neboť U
A
se změní velmi rychle z nula voltů na 10 V. Z trojúhelníkového napětí U
E
se stane
pro jeho příliš vysokou amplitudu obdélníkové napětí U
A
.
Pro zesílení nezkresleného signálu musí být nastavený klidový proud báze a klidový proud kolektoru.
Zesilující (řídící) napětí nesmí být příliš vysoké. Směšování klidového proudu báze a řídícího proudu nesmí na
jednu stranu překročit nulu a na druhé straně nesmí dosáhnout oblasti, ve které je tranzistor už řízený. Při
překročení těchto hranic vzniká zkreslení signálu, neboť špičky řídícího napětí nevedou k úměrným proudům, ale
ve svých účincích jsou "uřezány".
1...,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,...161
Powered by FlippingBook