Návod "DZS Elektronika" - page 96

© 2013 Didaktik s. r. o.
94
7.6. Pracovní bod musí být správně uložen
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistor, NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
2
1
Modul odpor 10 kΩ
6
Spojovací vodiče
4
1
Modul potenciometr 10 kΩ
1
Modul odpor 1 kΩ
1
Osciloskop
1
Modul objímka žárovky E10
1
Žárovka 10V/0,05A, E10
Schéma :
Roli pracovního bodu lze zvlášť lehce sestavit a zvlášť názorně zobrazit pomocí osciloskopu. V tomto
pokusu se použije PNP-tranzistor! Dbejte na nezvyklé pólování stejnosměrného napětí!
1. pokus :
Y-zesílení 2V/DIV. Jemné nastavení provést tak, že při plném otáčení potenciometru se bude
pohybovat časová čára mezi nulovou čárou a horním okrajem. Potenciometr nastavit na nulu (žádný bázový proud,
plný kolektorový proud, čára času je na nule). Střídavé napětí docela pomalu zvyšovat.
Výsledek :
Půlperioda se potlačí, z druhé půlperiody se odřízne vypuklý konec.
2. pokus :
Střídavé napětí nastavit na nulu. Otočný odpor otočit na hmotu-kostru (plný bázový proud, plný
kolektorový proud, tranzistor je řízený, časová čára je na horním okraji). Docela pomalu zvyšovat střídavé napětí.
Výsledek :
Předtím potlačená půlperioda vede k snížení kolektorového proudu a bude odřezána, zatímco je
potlačena předtím zkreslená půlperioda.
3. pokus :
Střídavé napětí nastavit na nulu. Otočný odpor otáčet tak, že se čára času objeví uprostřed předchozích
poloh, tedy asi 2 rysky dílku nad středovou čarou. Střídavé napětí opatrně zvýšit.
Výsledek :
Nejdříve se objeví sinusová křivka téměř bez zkreslení signálu. Při dalším zvyšování střídavého napětí
budou zaoblené konce odřezány.
Poznatek :
Pro získání zesílení bez zkresleného signálu musí pracovní bod ležet uprostřed mezi nulovým
kolektorovým proudem a maximálním proudem při řízení. Směšovací (záznějový) střídavý proud musí zůstat uvnitř
těchto hranic, jinak nastane zkreslení signálu.
1...,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95 97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,...161
Powered by FlippingBook