Návod "DZS Elektronika" - page 97

© 2013 Didaktik s. r. o.
95
7.7. Záporná zpětná vazba
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistor, NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
16
1
Modul LED
2
Spojovací vodiče
1
Modul odpor 100 Ω
1
Modul odpor 500 Ω
1
Modul odpor 22 kΩ
1
Modul potenciometr 2,5 kΩ
1
Měřící přístroj 1 mA=
1
Měřící přístroj 30 mA=
Schéma :
Kolektorový proud je (kromě bázového proudu) závislý také na celkovém odporu stavebních částí
proudového okruhu kolektor-emitor. V tomto pokusu jsou měřící přístroj (mA), předřazený odpor 500 Ω , LED a
odpor 100 Ω. Mohl by se zařadit odpor 100 Ω také pod emitor (viz šipku)? Bázový proud by sice protékal přes tento
odpor, ale vzhledem k odporu 22 kΩ je přece nepodstatný! Tedy nic se nezmění!
Pokus :
1. Po vybudování zapojení se potenciometr nastaví tak, že kolektorový proud činí asi 10 mA.
2. Nyní bude odpor 100 Ω vyměněn za přímé vedení ležící pod emitorem.
Výsledek :
Kolektorový proud poklesne na 1,5 mA! Nebyla úvaha správná?
3. Jedno měření bázového proudu ukazuje, že bázový proud klesá z 83 mA na 17 mA.
Poznatek :
Když se zapojí emitorový odpor, klesne bázový proud a kolektorový proud. Toto zapojení se označuje
jako "záporná zpětná vazba" musel stoupnout).
1...,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96 98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,...161
Powered by FlippingBook