Návod "DZS Elektronika" - page 98

© 2013 Didaktik s. r. o.
96
7.8. Bázové napětí a kolektorový proud
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistor, NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
16
1
Modul LED
2
Spojovací vodiče
4
1
Modul potenciometr 10 kΩ
1
Modul odpor 100 Ω
1
Modul odpor 500 Ω
1
Modul odpor 22 kΩ
1
Měřící přístroj 3 V=
1
Měřící přístroj 30 mA=
Schéma :
Pokus 7. 7 ještě nemohl být vysvětlen : Proč působí emitorový odpor jako záporná zpětná vazba? Doposud
se zkoumala souvislost mezi bázovým proudem a kolektorovým proudem (kvůli proudovému zesílení). Pro tuto
otázku je důležitější souvislost mezi bázový m napětím a kolektorovým proudem.
1. pokus :
Potenciometrem se otáčí opatrně od minimální hodnoty. Voltmetr ukáže (na 3 a 1) bázové napětí,
kolektorový proud bude změřen pomocí mA-měřícího přístroje.
Výsledek
(příklad měření) :
U
BE
I
c
U
BE
I
C
U
BE
I
C
0,602 V
1,1 mA
0,638 V
4,7 mA
0,660 V
10 mA
0,610 V
1,4 mA
0,648 V
6,8 mA
0,674 V
14 mA
0,625 V
2,7 mA
0,654 V
8,7 mA
0,685 V
14,1 mA
1...,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,...161
Powered by FlippingBook