Návod "DZS Elektronika" - page 99

© 2013 Didaktik s. r. o.
97
2. pokus :
Pomocí potenciometru nastavit kolektorový proud na 10 mA (U
BE
= 0,660 V). Nyní se podle šipky odpor
100 Ω přeřadí jako emitorový odpor.
Výsledek :
Kolektorový proud klesá na 1,4 mA.
Voltmetr ukazuje (na 3 a 1) 0,754 V.
Vysvětlení :
Vzestup napětí je způsoben změnou zatížení napěťového děliče. (Zvýšení odporu vede k většímu
dílčímu napětí). Napětí se rozděluje takto :
3 - 2 (U
BE
) : 0,610 V
2 - 1 (úbytek napětí na emitorovém odporu) : 0,144 V
Emitorový odpor bude protékán kolektorovým proudem (1,4 mA) a způsobí proto pokles napětí U = 100.
0,0014 = 0,14 V.
Pro napětí báze-emitor zůstane 0,754 V - 0,144 V = 0,609 V.
Tabulka měřených hodnot ukazuje, že u tohoto báze-emitorového napětí musí činit kolektorový proud 1,6
mA.
Poznatek :
1. Emitorový odpor R způsobí pokles napětí U
E
= R. I
C
.
2. Tento pokles napětí snižuje U
BE
-napětí působící bez emitorového odporu.
3. Kvůli sníženému U
BE
napětí musí kolektorový proud ubývat.
1...,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,...161
Powered by FlippingBook