Návod "GON / GON+" - page 1

Návod k použití
Tradiční a netradiční experimenty z geometrické optiky
Stanislav Holec, Stanislav Ondrejka
© MPC Banská Bystrica 2002
© KVANT Ltd.
© Didaktik s.r.o.
Návod je určen pro GON, GON+
Demonstrační souprava
Laserová optika GON
Laserová optika GON+
Geometrická Optika Názorně
Didaktik s.r.o.
Revoluční 1
69601 Rohatec
Tel.: 518 359 120
e-mail :
web :
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...69
Powered by FlippingBook