Návod "GON / GON+" - page 13

11
3.3. Průvodce pokusy
Následující pokusy budou uvedené podle
stejného schématu
: číslo pokusu - název pokusu - pomůcky -
sestavení a uskutečnění pokusu - vyhodnocení pokusu. V části vyhodnocení pokusu budou uváděny, pokud to bude
vhodné, i další náměty na využití poznatků, získaných při pokusech. Závěry z pokusů vychází z toho, že při zobrazování
se používají paraxiální paprsky. Pro jiné případy paprsků je v tomto případě zevšeobecňování závěrů vzhledem na
prostorovou a obsahovou náročnost vynechané. V seznamu pomůcek nebudou zařazeny plechová tabule a více
paprskový zdroj světla, protože jsou používané prakticky ve všech pokusech. V části obsahu, věnované seznamu
pokusů, je uvedené, z které části soupravy je potřebné použít prvky na uskutečnění pokusu.
Optické prvky, použité při pokusech, je možné a vhodné obměňovat s prvky ze soupravy, které jsou stejného
typu, ale mají odlišné parametry.
E1 Odraz paprsků na rovinném zrcadle (GON/GON+)
Pomůcky:
rovinné zrcadlo
úhloměr nebo úhloměrná stupnice
stínidla
Sestavení a uskutečnění pokusu
E1a Odraz jednoho paprsku
Pomocí stínidel vytvoříme z více paprskového zdroje světla jedno paprskový. Světelný paprsek necháme dopadat na
rovinné zrcadlo (11) a pozorujeme dopadající paprsek a současně i odražený paprsek od zrcadla (obr.E1.1). Na tabuli
položíme úhloměrnou stupnici. Odečtením velikosti úhlu dopadu a odrazu se přesvědčíme, že úhel dopadu je rovný
úhlu odrazu. Otáčením zrcadla kolem bodu A paprsku měníme úhel dopadu a pozorujeme i změnu velikosti úhlu
odrazu.
Obr. E1.1
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...69
Powered by FlippingBook