Návod "GON / GON+" - page 16

14
V prvním z uvedených případů musí zrcadla svírat úhel 90°. Aby nastal druhý případ a odražený paprsek byl
rovnoběžný s horním zrcadlem, musí být splněna podmínka

90°, vyplývající ze stanovené podmínky
rovnoběžnosti a ze vztahů mezi úhly na obr. E2.1.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...69
Powered by FlippingBook