Návod "GON / GON+" - page 17

15
E3 Odraz paprsků na dutém zrcadle
Pomůcky:
duté zrcadlo (10)
délkové měřítko (pravítko)
úhloměr nebo úhloměrná stupnice (F)
Sestavení a uskutečnění pokusu
E3a Odraz paprsků rovnoběžných s optickou osou (GON)
Pokus sestavíme a uskutečníme podle obr. E3.1. Na duté zrcadlo necháme dopadat svazek paprsků,
rovnoběžných s optickou osou zrcadla, přecházející jeho vrcholem V. Pozorujeme, že paprsky odrazené od zrcadla
přecházejí jedním bodem, který můžeme označit na tabuli stíratelnou propiskou symbolem F. Ve dvojnásobné
vzdálenosti od vrcholu zrcadla V se nachází střed křivosti S zrcadla, kterého polohu můžeme také vyznačit na tabuli.
Obr. E3.1
Vyhodnocení pokusu
Paprsky, rovnoběžné s optickou osou, se po odrazu na dutém zrcadle protínají v jednom bodě na optické ose,
který se nazývá obrazové ohnisko. Pro dutá zrcadla leží
obrazová a předmětová ohniska v jednom bodě
, který
označujeme symbolem F. Rovina
procházející ohniskem a kolmá na optickou osu, je
ohnisková rovina
zrcadla.
Velikost úsečky VF určuje ohniskovou vzdálenost zrcadla ƒ, poloměr křivosti r dutého zrcadla určíme s využitím vztahu:
2
r
f
Střed křivosti
S dutého zrcadla leží tedy v dvojnásobné vzdálenosti od vrcholu V zrcadla než ohnisko F.
Při tomto pokusu můžeme ověřit i platnost zákona odrazu. Každý paprsek rovnoběžného svazku, dopadající na
duté zrcadlo, se odráží podle zákona odrazu. Úhly dopadu a odrazu měříme pomocí úhloměrné stupnice od kolmice
dopadu, kterou získáme spojením středu křivosti dutého zrcadla s bodem dopadu paprsku na zrcadlo. Kolmici dopadu
je možno zakreslit na tabuli.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...69
Powered by FlippingBook