Návod "GON / GON+" - page 23

21
E5c Zdánlivá hloubka předmětů (GON+)
Sestavíme pokus podle obr. E5.3. Na pravé straně skleněného hranolu je položena tužka, která je opřená o
desku svou částí délky
h
. Nasměrujeme jeden paprsek ze zdroje tak, aby se na rozhraní obou prostředí (ve středu
S hrany desky) lámal tak, že bude procházet právě spodním koncem tužky. Můžeme odměřit zdánlivou velikost tužky
h
1
, pozorovanou ze vzduchu a porovnat ji s její skutečnou velikostí
h
.
Vyhodnocení pokusu
Pokus představuje pro školní potřeby poměrně přesný model pozorování předmětů, nacházejících se v opticky
hustším prostředí (skle, vodě), pozorovatelem z opticky řidšího prostředí (vzduchu). Informaci o poloze koncového bodu
tužky přináší do oka paprsek, přicházející do oka z koncového bodu tužky (z „hloubky“
h
). Pozorovateli se jeví, jako by
paprsek přicházel do oka ze směru, vyznačeného tečkovanou čárou (z „hloubky“
h
1
), kterou je vhodné zakreslit na tabuli.
Úhloměrnou stupnicí a délkovým měřidlem získáme hodnoty úhlů dopadu a lomu i skutečné a zdánlivé délky
tužky, což umožňuje kvantitativní vyhodnocení pokusu.
Uváděný pokus naznačuje způsob řešení podobných úloh, zaměřených např. na zjištění zdánlivé hloubky
předmětů ve vodě či zdánlivé velikosti tyčí, ponořených do vody, které pozorujeme ze vzduchu.
Obr. E5.3
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...69
Powered by FlippingBook