Návod "GON / GON+" - page 26

24
Obr. E6.3
Při pozorném zkoumání lomu světla na rozhraní dvou prostředí (od kolmice i ke kolmici dopadu) je možno
zpozorovat, že určitá část svazku světelných paprsků se láme do druhého prostředí a další část se odráží zpět do
původního prostředí. Toto však neplatí v případě, kdy světlo dopadá na rozhraní pod úhlem větším než je mezní úhel.
Při pokusném zkoumání úplného odrazu není možné použít skleněnou planparalelní vrstvu (12) podle obr. E6.3, protože
se nedá dosáhnout toho, aby paprsky na rozhraní sklo/vzduch dopadaly pod úhlem větším než je mezní úhel (viz. pokus
E7 - přechod světla skleněnou planparalelní vrstvou).
E6c Úplný odraz (GON)
Pomocí stínidel upravíme více paprskový zdroj světla na jedno paprskový. Pokud necháme dopadat paprsek
podle návodu v části E6c (obr. E6.1), pozorujeme lom světla od kolmice.
Obr. E6.4
Pokud zvětšujeme úhel dopadu α (změnou polohy zdroje světla), úhel lomu β se postupně zvětšuje až po
hodnotu 90°, tj. paprsek se láme ve směru rozhraní. Pokusně zjistíme i hodnotu úhlu dopadu α
m
, pro kterou má úhel
lomu velikost 90°. V tomto případě nazýváme úhel dopadu α
m
mezním úhlem (obr. E6.4), Pro úhly dopadu větší než je
mezní úhel se paprsek, dopadající na rozhraní skla a vzduchu neláme do prostředí 2 - vzduchu, ale se odráží zpět do
prostředí 1 - skla. V tomto případě má rozhraní vlastnosti rovinného zrcadla, nastává úplný odraz.
Vyhodnocení pokusu
Snellův zákon pro lom světla na rozhraní dvou prostředí v případě na obr. E6.1 má pro index lomu skla n
1
a
index lomu vzduchu n
2
= 1 tvar
n
1
sin α = sin β.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...69
Powered by FlippingBook