Návod "GON / GON+" - page 30

28
dopadajícího na planparalelní vrstvu a paprsku z ní vycházejícího. Toto posunutí stejně přímo úměrně závisí i od tloušťky
skleněné vrstvy h. Obě závislosti se dají lehce demonstrovat i pokusně.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...69
Powered by FlippingBook