Návod "GON / GON+" - page 40

38
E13 Přechod paprsků vypuklým rozhraním z opticky řidšího do opticky hustšího prostředí
Pomůcky:
skleněná planparalelní vrstva (28)
skleněná planparalelní vrstva (29) nebo (12)
pravá část skleněného ohraničení dvojduté čočky ze vzduchu (23)
stínidla
úhloměr nebo úhloměrná stupnice (F)
Sestavení a uskutečnění pokusu
E13a Přechod jednoho paprsku (GON+)
Upravíme více paprskový zdroj světla pomocí stínidel na jedno paprskový. Pravou část čočky (23) umístíme tak
(obr E13.1), aby se přes její lámavou hranu lámal světelný paprsek ze vzduchu do skla. Z druhé strany použité části
čočky (23) přiložíme k její rovné, nevypuklé ploše skleněnou planparalelní vrstvu (28) nebo (29, 12). Tím zvětšíme
velikost prostoru ze skla, do kterého se bude paprsek na vypuklém rozhraní vzduch - sklo lámat.
Při dopadu paprsku do bodu A pozorujeme jeho lom ke kolmici dopadu. Kolmici odpadu můžeme najít jako
spojnici středu křivosti S lámavé plochy (poloměry křivosti lámavých ploch jednotlivých prvků jsou uvedeny v úvodních
částech) s bodem dopadu paprsku a zakreslit jej propisovačkou na tabuli.
Obr. E13.1
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...69
Powered by FlippingBook