Návod "GON / GON+" - page 43

41
Vyhodnocení pokusu
Přechod paprsků z opticky řidšího do opticky hustšího prostředí dutou lámavou plochou se řídí zákonem lomu.
Pomocí předcházejícího pokusu demonstrujeme tím zobrazovací vlastnosti rozptylných soustav (tvořených např. jednou
nebo dvěma takovými lámavými plochami). Při rozptylných optických soustavách reálné zobrazovací paprsky směřují
do té samé poloroviny, vymezené optickou osou, do které dopadají na optickou soustavu předmětové paprsky.
Důsledkem toho je, že paprsky jsou po přechodu spojnou optickou soustavou rozbíhavé.
Rozptylné optické soustavy jsou charakterizované zápornou obrazovou ohniskovou vzdáleností ƒ, která je
měřená od obrazového hlavního bodu soustavy k obrazovému ohnisku. Problematice hlavních bodů se budeme
podrobněji věnovat v dalších pokusech. V případech jednoduchých rozptylných soustav - tenkých rozptylných čoček -
leží hlavní body čočky v jejím středě, tj. v průsečíku čočky a její optické osy. Obrazové ohnisko rozptylné čočky (i
soustavy, které optické vlastnosti vyšetřujeme v tomto pokusu) je nereálné, protože vzniká jako průsečík prodloužení
reálných zobrazovacích paprsků na opačnou stranu, než je směr jejich postupu - je to průsečík zdánlivých, nereálných
paprsků.
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...69
Powered by FlippingBook