Návod "GON / GON+" - page 45

43
Vyhodnocení pokusu
Přechod paprsků z opticky hustšího do opticky řidšího prostředí vypuklou lámavou plochou se řídí zákonem
lomu a paprsky se na tomto rozhraní lámou od kolmice dopadu. Toto rozhraní jako optická soustava má podobné
zobrazovací vlastnosti jako soustava v pokusu E14 - jde o rozptylnou zobrazovací soustavu. Zobrazovací paprsky jsou
i po přechodu touto soustavou rozbíhavé. Obrazové ohnisko F´ této soustavy je
nereálné
, protože vzniká jako průsečík
prodloužení reálných zobrazovacích paprsků na opačnou stranu, než je směr jejich postupu - je to průsečík zdánlivých,
nereálných paprsků.
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...69
Powered by FlippingBook