Návod "GON / GON+" - page 48

46
E17 Přechod paprsků dvojvypuklou čočkou, opticky hustější než je okolní prostředí
Pomůcky:
skleněná čočka (2) nebo (22)
stínidla
skleněná planparalelní vrstva (28) nebo (12)
dvojdutá čočka ze vzduchu (23)
pravítko
Sestavení a uskutečnění pokusu
E17a Přechod svazku paprsků rovnoběžných s optickou osou (GON/GON+)
Pokus sestavíme podle obr. E17.1. Svazek paprsků dopadá ze vzduchu na skleněnou čočku (2) nebo (22) tak,
že střední paprsek se šíří ve směru optické osy čočky. Vidíme, že čočka má vlastnosti
spojné soustavy
a paprsky se
po přechodu čočkou protínají na optické ose v jednom bodě,
obrazovém ohnisku
F´.
Obr. E17.1
E17b Přechod svazku paprsků nerovnoběžných s optickou osou (GON/GON+)
Obrazovým ohniskem F´ přechází
obrazová ohnisková rovina
čočky φ´, která je kolmá na optickou osu. Pokud
necháme dopadat na skleněnou čočku svazek navzájem rovnoběžných paprsků, které ale nejsou rovnoběžné s optickou
osou (obr. E17.2), po přechodu čočkou se tyto paprsky protínají v jednom bodě obrazové ohniskové soustavy.
Obr. E17.2
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,...69
Powered by FlippingBook