Návod "GON / GON+" - page 51

49
Obr. E18.2
Vyhodnocení pokusu
Skleněná dvojdutá čočka je optická soustava, složena z dvou centrovaných optických soustav (dvou kulových
lámavých rozhraní s totožnými optickými osami). Zobrazovací vlastnosti lámavých rozhraní, z kterých se tato čočka
skládá, jsou podrobně rozebírané v pokusech E14 a E15. Na prvním rozhraní s paprsky lámou ke kolmici dopadu (lom
z opticky řidšího do opticky hustšího prostředí, tj. z prostředí s menším indexem lomu do prostředí s větším indexem
lomu). Na druhém rozhraní se paprsky lámou od kolmice dopadu a celkový výsledný efekt obou lomů je, že paprsky
jsou po přechodu čočkou rozbíhavé - dvojvypuklá čočka, z opticky hustšího materiálu než je okolní prostředí, je
rozptylnou optickou soustavou.
Obrazovým ohniskem, kolmo na optickou osu, přechází obrazová ohnisková rovina. V ní se zdánlivě protínají
prodloužení paprsků z rovnoběžných svazků, reálně rozptýlených po dopadu na čočku. Polohu obrazového ohniska
čočky určuje zdánlivý průsečík prodloužení paprsků rovnoběžných s optickou osou na opačnou stranu, než se šíří reální
rozptýlené paprsky.
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,...69
Powered by FlippingBook