Návod "GON / GON+" - page 52

50
E19 Přechod paprsků dvojvypuklou čočkou, opticky řidší než je okolní prostředí
Pomůcky:
dvojvypuklá čočka ze vzduchu v prostředí ze skla (21)
skleněná planparalelní vrstva (28) nebo (12)
pravítko
Sestavení a uskutečnění pokusu
E19a Přechod svazku paprsků rovnoběžných s optickou osou (GON+)
Obr. E19.1
Pokus sestavíme podle obr. E19.1. Svazek paprsků dopadá ze vzduchu na dvojvypuklou čočku ze vzduchu (21)
tak, že střední paprsek se šíří ve směru optické osy čočky. Vidíme, že čočka má vlastnosti
rozptylné soustavy
a
paprsky jsou po přechodu čočkou rozbíhavé. Jejich prodloužení na opačnou stranu, než je směr jejich šíření, se protínají
na optické ose v jednom bodě - v
obrazovém ohnisku
F´. Na zvětšení rozměrů prostoru ze skla, v kterém se šíří lomené
paprsky, můžeme použít skleněnou čtvercovou stěnu (14) nebo skleněnou planparalelní vrstvu (33).
1...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,...69
Powered by FlippingBook