Návod "GON / GON+" - page 6

4
souprava používá jako zdroj světla
více paprskový laser LG5/635
s výkonem 5 x 1 mW (není součástí soupravy), kterého intenzita paprsků
je dostatečně velká na uskutečnění pokusů v místnostech bez zvláštního
zatemnění. Na zamezení chodu některých paprsků laseru (při potřebě
méně než pěti paprsků světla) se používají
stínidla
, která jsou součástí
laseru. Laser vyzařuje na vlnové délce 635 nm, jak je uvedené i v jeho
názvu
Poznámky a upozornění k používání soupravy:
Polovodičový laser LG5/635/5x1mW
o
Laserový zdroj světla pracuje v oblasti dobře viditelné vlnové délky světla. Jednorozměrné rozšíření
laserových paprsků cylindrickou čočkou umožňuje získání paralelních čárových zdrojů světla. V případě
potřeby zatemnění některých generovaných paprsků použijte přiloženou clonku.
o
Zadní plocha modulu je magnetická, což umožňuje použít laserový zdroj společně s magnetickou
tabulí, pracovními listy a optickými moduly z optických souprav.
o
LASER II třídy !!!
Při používání laseru jako zdroje světla (635 nm) je potřebné dbát na bezpečnostní
předpisy a vyvarovat se především dopadu laserového paprsku (i odraženého) do oka.
Na tabuli se dívejte vždy jenom zepředu, ne z boku, aby nedošlo k přímému zásahu oka
laserovým světlem !!!
o
Laserový zdroj chraňte před nárazy, vlhkem a nečistotou. Je složen z jemných optických prvků, které
se případným pádem mohou znehodnotit
o
Laserový zdroj napájejte pomocí přiloženého stabilizovaného zdroje 3V/300 mA nebo bateriemi 2x1,
5V typ AA použitím externího pouzdra na baterie.
o
Napětí nesmí překročit 3, 5V – hrozí zničení zařízení.
o
Použití clonky s polovodičovým laserem LG5/635
všechny prvky optické soustavy (včetně úhloměrné stupnice a modelů optických přístrojů) se jednoduchým
způsobem, pomocí magnetické podložky, připevňují na plechovou tabuli
pokud jsou prvky znečištěné, můžete je očistit vlhkým hadříkem a dosucha vyleštit. Není nutné používat
speciální roztoky na čištění, stačí voda
pracovní listy skladujte v suchém prostředí, aby nedošlo k jejich deformaci
zakreslování prodloužení paprsků a dalších čar je možno dělat stíracími propiskami pomocí pravítek nebo
volnou rukou přímo na plechovou tabuli, optické prvky popř. používané fólie
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...69
Powered by FlippingBook