Návod "GON / GON+" - page 60

58
ve kterém je n index lomu materiálu čočky (index lomu okolního prostředí je 1) a hodnoty poloměrů křivosti a tloušťku
čočky je potřeba určit (část E21a). Poslední vztah je v uváděné podobě vhodný i na diskusi změny zobrazovacích
vlastností spojné čočky s její vzrůstající tloušťkou.
Pro výpočet ohniskové vzdálenosti
tenké čočky
platí uváděný vztah bez posledního členu, obsahujícího
tloušťku čočky d, protože ta je v tomto případě nulová.
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64,65,66,67,68,69
Powered by FlippingBook