Návod "GON / GON+" - page 64

62
E23 Otvorová chyba a její korekce
Pomůcky:
dvojvypuklé skleněné čočky (2), (22)
dvojdutá skleněná čočka (24)
ploskodutá čočka (8)
ploskovypuklá čočka (7)
pracovní list E
stínidla
pravítko
Sestavení a uskutečnění pokusu
E23a Korekce otvorové chyby zúžením průměru svazku (GON/GON+)
Pokus sestavíme tak (obr. 23.1), aby optická osa spojné čočky ze skla (vhodné jsou tlustější čočky (2), (22), (6)
) byla totožná se středním paprskem pěti paprskového laseru. Pozorujeme, ve kterém bodě na optické ose se paprsky,
dopadající na čočku, protínají. Zjistíme, že paprsky, vzdálenější od optické osy, se protínají v menší vzdálenosti od
vrcholu čočky (v bodě F´*, jeho vzdálenost od vrcholu čočky je f´*) než paprsky, jdoucí v blízkosti optické osy (v bodě
F´, jeho vzdálenost od vrcholu čočky je ƒ´). Oba průsečíky (ohniska) můžeme vyznačit na optické ose a jejich vzdálenost
odměřit. Jejich vzájemná vzdálenost
´
´* ´
f
f
f
 
je
záporná
a nazývá se
podélná otvorová chyba
.
Podobný pokus se dá uskutečnit i s použitím skleněné čočky (24) a najít průsečíky paprsků na optické ose
pomocí jejich prodloužení vlevo od čočky. Opět získáme dvě ohniska, chyba má v tomto případě
kladné znaménko
.
V obou uváděných případech nepřesnosti při zobrazování použitými čočkami minimalizujeme tak, že
zmenšíme
průměr svazku
paprsků, dopadajících na čočku. To se dá dosáhnout odcloněním paprsků, které jsou nejvíce vzdálené
od optické osy.
Obr. E23.1
1...,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 65,66,67,68,69
Powered by FlippingBook