Návod "GON / GON+" - page 66

64
E24 Modely dalekohledů
E24a Model Keplerova dalekohledu (GON)
Pomůcky:
dvojvypuklá skleněná čočka (2)
ploskovypuklá čočka (7)
pracovní list D
stínidla
Sestavení a uskutečnění pokusu
Pokus sestavíme podle obr. E24.1. Funkce
objektivu
plní podle předlohy na pracovním listu spojka (2),
okuláru
spojka (7). Poloha objektivu a okuláru musí být taková, aby
splývalo obrazové ohnisko objektivu s předmětovým
ohniskem okuláru
. Pozorujeme, že rovnoběžné paprsky, dopadající na objektiv, vystupují z dalekohledu také
rovnoběžné. Při pokusu měníme úhel, pod kterým vzhledem na optickou osu dopadá svazek paprsků na objektiv
dalekohledu. Pozorujeme změnu úhlu, pod kterým vycházejí paprsky z dalekohledu, stále však
zůstávají
v rovnoběžném svazku
.
Pokud nepoznáme velikosti těchto ohniskových vzdáleností, přesnou vzájemnou polohu obou čoček můžeme
najít i pokusně. Dalekohled je totiž soustava teleskopická (afokální), do které pokud vstupují rovnoběžné paprsky, tak
rovnoběžné paprsky z ní i vystupují. Stačí nám najít také polohu objektivu s okuláru, aby paprsky vystupující z okuláru
byly rovnoběžné, a tehdy jsou daná ohniska ztotožněná.
Keplerův dalekohled vytváří převrácený obraz, o čem se možno lehko přesvědčit zastíněním horního paprsku
ze svazku rovnoběžných paprsků, dopadajících na objektiv. Na výstupu z okuláru se to projeví na chybějícím spodním
paprsku. Vzhledem k tomu, že zobrazovací paprsky jsou rovnoběžné, obraz vytvářený dalekohledem je neskutečný a
zvětšený. Toto zvětšení je zapříčiněno tím, že malá změna úhlu dopadu rovnoběžného svazku na objektiv způsobuje
větší změnu úhlu výstupného svazku paprsků z dalekohledu - zvětšování
zorného úhlu
.
Obr. E24.1
1...,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 67,68,69
Powered by FlippingBook