Návod "GON / GON+" - page 68

66
E25 Model fotografického přístroje (GON)
Pomůcky:
dvojvypuklá skleněná čočka (1)
pracovní list F
Sestavení a uskutečnění pokusu
Jednoduchým modelem fotografického přístroje je pokusné uspořádání podle předlohy na pracovním listu, obr.
E25.1. Objektiv fotoaparátu je spojná soustava, vytvářející skutečný a převrácený obraz v prostoru zadní stěny, kde
bývá umístěn světlo citlivý fotografický materiál. Při dopadu rovnoběžných paprsků na objektiv by měl být fotoaparát
„zaostřený“ na nekonečno a zobrazovat předmět přesně do roviny, ve které je umístěný světlo citlivý materiál. Pokud
tomu tak není, objektiv můžeme zaostřit jeho posouváním ve směru optické osy tak, aby se paprsky po přechodu
objektivem protínaly přesně v rovině fotografického materiálu.
Obr. E25.1
Tento návod neprošel jazykovou ani odbornou úpravou.
Adresa:
Telefon:
E-mail adresy:
Internet:
Didaktik s.r.o. Hodonín
+420 518 359120
Revoluční 1
696 01 Rohatec, CZ
Firma je registrována u Krajského obchodního soudu v Brně pod značkou C.10851 ze dne 30.04.1993.
1...,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 69
Powered by FlippingBook