Návod "GON / GON+" - page 7

5
2. Seznam pomůcek
Sklo
, ze kterého jsou zhotoveny optické prvky, má
index lomu
1,5 a tloušťku 15 mm. V následujících tabulkách
uvádíme seznam prvků v soupravách GON a GON+ a absolutní hodnoty velikostí jejich základních parametrů. Součástí
soupravy je
magnetická bílá tabule
, na kterou je možno psát stíracími propiskami. Tabule se dá zavěsit na stěnu, nebo
pomocí přídavného stojanu postavit na stůl do svislé polohy. Dalším příslušenstvím soupravy je čtvercová milimetrová
síť na průhledné fólii a školní úhloměr (0° - 180°). Připomínáme, že součástí soupravy není pětipaprskový laserový
generátor světla (je možno si je zakoupit u naší firmy).
A. Seznam prvků soupravy GON
Značka Název prvku
Rozměry (cm) nebo
Poloměry* (cm)
Pracovní listy
A
Model oka
B
Fotoaparát
C
Galileův dalekohled
D
Keplerův dalekohled
E
Korekce otvorové chyby
F
Úhloměrná stupnice
Modely optických prvků
1
Dvojvypuklá čočka
19*
2
Dvojvypuklá čočka
14, 5*
3
Dvojvypuklá čočka
23, 7*
4
Dvojvypuklá čočka
96, 5*
5
Dvojdutá čočka
51, 5*
6
Ploskovypuklá čočka
7, 5*
7
Ploskovypuklá čočka
4, 5*
8
Ploskodutá čočka
5*
9
Vypuklé zrcadlo
15*
10
Duté zrcadlo
30*
11
Rovinné zrcadlo
12
Planparalelní vrstva
6 x 10
13
Hranol, podstava pravoúhlý trojúhelník
9, 7 x 6 x 11, 3
14
Optické vlákno
2 x 20
B. Seznam prvků soupravy GON+
Značka Název prvku
Rozměry (cm) nebo
Poloměry* (cm)
Modely optických prvků
21
Dvojvypuklá čočka ze vzduchu
13*
22
Dvojvypuklá čočka ze skla
13*
23
Dvojdutá čočka ze vzduchu
13*
24
Dvojdutá čočka ze skla
13*
25
Optický hranol ze vzduchu, podstava rovnostranný trojúhelník
a=9, 7
26
Optický hranol ze skla, podstava rovnostranný trojúhelník
a=9, 7
27
Optický hranol ze skla, podstava rovnoramenný pravoúhlý trojúhelník, 2 ks
10 x 10 x 4
28
Skleněná planparalelní vrstva
10 x 10
29
Skleněná planparalelní vrstva, 2 ks
3 x 10
11
Rovinné zrcadlo, 2 ks
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...69
Powered by FlippingBook