Návod "LOS1 Laserová optická souprava" - page 12

© 2013 Didaktik s.r.o.
10
Pomůcky
Polovodičový laser (635 nm), kruhové a čtvercové apertury, držák rámečků, stínítko.
Obrázek 8
Difrakční obrazce difrakce na kruhovém otvoru (vlevo) a čtvercovém otvoru (vpravo)
Postup
Sestavte experiment podle schématu na obrázku 9. Na držák rámečků připevněte rámeček
s kruhovou anebo čtvercovou aperturou.Překážku umístěte mezi laser a stínítko tak, aby
jejich vzájemná vzdálenost byla minimálně 0 ,5 m.
Pozorujte na stínítku difrakční obrazce různých otvorů.
Pro difrakci na kruhovém otvoru platí :
kde
– difrakční úhel, D – průměr kruhového otvoru,
– vlnová délka světla, k – difrakční
řád (0, 1, 2, …).
Otázky
Jaký rozdíl možno pozorovat mezi difrakčními obrazci použitím kruhových otvorů
různých průměrů ?
Liší se difrakční obrazec, pokud vzdalujeme stínítko od překážky ?
4.2. Difrakce světla na mřížce
Úvod
D
k
sin
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21
Powered by FlippingBook