Návod "LOS1 Laserová optická souprava" - page 13

© 2013 Didaktik s.r.o.
11
Optická mřížka pozůstává z rovnoměrně od sebe vzdálených štěrbin. Vzdálenost
středů štěrbin se nazývá mřížková konstanta. Každá periodická prostorová struktura, která
ovlivňuje fázi, nebo amplitudu světelné vlny, se nazývá optická mřížka.
Úloha
Pozorování difrakčního obrazu vzniklého při dopadu světla na optickou mřížku
Pomůcky
Polovodičový laser (635 nm), lineární mřížky s různými mřížkovými konstantami (G1, G2,
G3), křížová mřížka G4, stínítko, stojan na mřížky.
Postup
Sestavte experiment podle schématu na obrázku 9.
Obrázek 9 :
Schéma experimentu difrakce světla
G – překážka (mřížka, kruhový nebo čtvercový otvor, nebo jiná překážka), M – stínítko
Laser a stínítko umístěte na optickou lavici co nejdále od sebe.
Mřížku upevněte na stojan a umístěte ji asi 0 ,5 m od stínítka.
Pozorujte difrakční obrazec, který pozůstává z tzv. difrakčních maxim (obrázek 10).
Difrakční maximum nultého řádu je shodné se stopou laserového svazku, která by vznikla
na stínítku bez přítomnosti mřížky. Ostatní maxima jsou maxima vyšších řádů. Pro difrakční
maxima můžeme napsat :
d
m
sin
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21
Powered by FlippingBook