Návod "LOS1 Laserová optická souprava" - page 14

© 2013 Didaktik s.r.o.
12
kde
– difrakční úhel, m – řád difrakčního maxima, d – mřížková konstanta,
– vlnová
délka (635 nm).
Pozorujte difrakci na různých typech mřížek (G1, G2, G3, G4).
Pokuste se zařadit do experimentální sestavy dvě mřížky za sebe. Pozorujte, jak se mění
difrakční obrazec.
Obrázek 10
Difrakční obrazec vytvořený lineární mřížkou.
Obrázek 11 : Schéma experimentu difrakce světla
G – mřížka, Š – čočka, M – stínítko
Otázky
Co můžeme říci o změně vzdáleností difrakčních maxim použitím mřížek s různými
mřížkovými konstantami ?
Jak se mění tvar difrakčního obrazce při difrakci na různých typech mřížek, nebo
jejich kombinaci ?
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21
Powered by FlippingBook