Návod "LOS1 Laserová optická souprava" - page 15

© 2013 Didaktik s.r.o.
13
Doplňující úlohy
Pozorujte difrakci na lidském vlase, který připevníte na držák rámečků pomocí
vlastních magnetek.
Na držák rámečků připevněte pomocí magnetek žiletku a pozorujte difrakci na hraně.
Použitím dvou žiletek si můžete vytvořit štěrbinu libovolné šířky. Pozorujte difrakci na
štěrbinách s různými šířkami.
Zakryjte část laserového svazku dopadajícího na mřížku bezprostředně před ní
a pozorujte změny difrakčního obrazce. Pokuste se pozorování vysvětlit.
Za laser do vzdálenosti cca. 5 cm umístěte čočku. Mřížku umístěte do takové
vzdálenosti, aby ji světelný paprsek pokrýval z větší části. Postupně ji přibližujte k
čočce a pozorujte změny difrakčního obrazu. Udělejte tento pokus pro všechny
mřížky obsažené v soustavě.
Udělejte podobný pokus jak v úloze 5, ale vyměňte čočku a mřížku a pohybujte
čočkou.
Upozornění :
Při práci se žiletkami buďte opatrní, aby nedošlo k zranění vás, ani vašich kolegů.
Při pozorování difrakčních obrazců na matnici dávejte pozor, aby vám laserové světlo
nesvítilo přímo do očí. Světlo rozptýlené na matnici není nebezpečné.
5. Holografie
5.1. Záznam hologramu
Hologram se zaznamenává na speciální fotografický materiál. Problém
holografického záznamu patří do kapitoly o interferenci, protože se zaznamenává
interferenční pole dvou vln, objektové a porovnávací (tzv. referenční). Objektová vlna je vlna
odražená od objektu, který zaznamenáváme, referenční je vlna většinou rovinná.
Objektová vlna nese informaci o zaznamenávaném objektu. Pokud bychom
zaznamenali jen tuto vlnu na fotografický materiál, získali by jsme pouze amplitudový
záznam, teda obyčejnou fotografii. Když však necháme takovouto vlnu interferovat s jinou
vlnou, potom takto vzniknuté interferenční pole nese informaci i o prostorovosti objektu,
která je ukrytá ve fázovém rozdílu interferujících vln. Toto pole se zaznamená a
fotochemicky zpracuje. Získáme tak optickou mřížku, na které může docházet k difrakci
světla.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21
Powered by FlippingBook