Návod "LOS1 Laserová optická souprava" - page 17

© 2013 Didaktik s.r.o.
15
Pokud se vám to nepodaří, zkuste hologram otočit o 180
°
, případně změňte polohu hlavy.
Obrázek 12 : Rekonstrukce hologramu
Š – čočka, H - hologram
Otázky
Pouvažujte, kde se v živote můžete potkat s hologramem.
Co se děje, pokud pohybujete hlavou při pozorování hologramu jemně doprava a
doleva ?
Obrázek 13 : Fotografie zrekonstruovaného hologramu.
Upozornění
Při pozorování hologramu buďte zvlášť opatrní, aby jste se nedostali do nultého difrakčního
maxima. Při hledání obrazu pohybujte hlavou jen ve velmi malých úhlech.
6. Polarizace světla
Laser
L
H
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21
Powered by FlippingBook