Návod "LOS1 Laserová optická souprava" - page 18

© 2013 Didaktik s.r.o.
16
Polarizace je vlastnost příčného vlnění. To, že světlo je možné polarizovat dokazuje,
že je to příčné vlnění. Většina běžných zdrojů světla nám poskytuje nepolarizované světlo.
Světlo z laseru, který máte k dispozici v LOS-1, je částečně lineárně polarizované, v našem
případě tak, že kmity vektoru elektrické intenzity E jsou rovnoběžné s optickou lavicí.
Polarizátor je takový optický prvek, který vybere z nepolarizovaného světla jen tu
část, která je polarizovaná jen v určitém směru. Hovoříme o propustném směru polarizátoru.
Pokud na polarizátor dopadá už polarizované světlo, můžeme natáčením polarizátoru
dosáhnout to, že jim nebude procházet nic. To bude tehdy, když propustný směr bude kolmý
na směr kmitů dopadajícího vlnění. Pomocí polarizátoru můžeme teda zjišťovat (analyzovat)
o jaký typ polarizace se jedná. Polarizátor v této funkci nazýváme analyzátor.
Obrázek 14 : Demonstrace polarizačních vlastností světla
P – polarizátor, M – stínítko
Úloha
Pozorování polarizovaného světla.
Pomůcky
Polovodičový laser (635 nm) – lineárně polarizovaný, stínítko, polarizační filtr.
Postup
Sestavte experiment podle obrázku 14.
Otáčejte polarizátor podél optické osy.
Sledujte změny intenzity stopy laserového svazku na stínítku.
Upozornění
I když v případě zkřížení propustného směru polarizátoru a kmitů světelné vlny na
stínítku nepozorujete světlo, neznamená to, že polarizátorem opravdu nic neprochází.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21
Powered by FlippingBook