Návod "LOS1 Laserová optická souprava" - page 3

© 2013 Didaktik s.r.o.
1
OBSAH
Laserová optická souprava
Několik slov o organizaci PDF dokumentu
PDF dokument byl vytvořen pro Adobe
©
Acrobat
©
Reader verze 9.0 a vyšší. S tím
souvisí i chování programu. Pokud je v textu pod obrázkem umístěno tlačítko
Přehrát film
po kliknutí na toto tlačítko bude přehrán ve zvláštním okně film popisující daný pokus. Pro
přehrání filmu musí být na počítači nainstalován Windows Media Player.
Toto neplatí pro návod přístupný z webových stránek zobrazený ve virtuálním
katalogu.
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...21
Powered by FlippingBook