Návod "LOS1 Laserová optická souprava" - page 4

© 2013 Didaktik s.r.o.
2
1. Úvod
Sada LOS-1 byla navrhnuta jako učební pomůcka pro vyučování fyziky na středních
školách a gymnáziích. Jejím hlavním účelem je demonstrovat nejznámější experimenty
z oblasti vlnové optiky. Experimenty jsou jednoduché, názorné a zvládnou je i méně zruční
studenti.
Hlavní částí soupravy je koherentní světelný zdroj – laser. Právě použití laseru
zaručuje úspěšné vykonání všech experimentů, které při „klasických“ pomůckách mnohdy
ani nejsou realizovatelné. LOS-1 umožňuje uskutečnit řadu experimentů, jako interference
a difrakce světla. Také je možné předvést principy holografie, absorpce a polarizace světla.
Série pokusů, které obsahuje táto příručka, zdaleka nevyčerpává všechny možnosti,
které LOS-1 nabízí. Všechny prvky sady jsou řešené tak, aby jejich ovládání bylo co
nejjednodušší. Tato jednoduchost prvků může být námětem pro učitele na doplnění sady
pro další použití.
Součásti sady jsou uloženy v plastovém kufříku vyplněném molitanovou pěnou, která
prvky chrání před mechanickým poškozením. K sadě je možné přikoupit magnetickou
optickou lavici, která se dá využít i jako magnetická tabule a možno na ni psát stíratelnou
fixou (varianta LOS1T).
Upozornění : vyvarujte se přímému zásahu oka laserovým paprskem !!!
Obrázek 1
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...21
Powered by FlippingBook