Návod "LOS1 Laserová optická souprava" - page 5

© 2013 Didaktik s.r.o.
3
2. Obsah LOS-1 :
laserová dioda 635 nm, výstupní výkon 1 mW (laser 2. třídy)
1 ks
spojná čočka
1 ks
zrcadlo
2 ks
polopropustné zrcadlo
1 ks
matnice
1 ks
stínítko
1 ks
barevné filtry (F1 červený, F2 zelený, F3 modrý)
3 ks
polarizační filtr
1 ks
kruhový difrakční otvor (D1, D2)
2 ks
čtvercový difrakční otvor (D3, D4)
2 ks
lineární difrakční mřížka (G1, G2, G3)
3 ks
křížová difrakční mřížka (G4)
1 ks
hologram
1 ks
skleněná planparalelní destička
1 ks
mechanické držáky optických prvků
9 ks
gumové nožičky
4 ks
držák baterií (2 x 1 ,5 V AA)
1 ks
Všechny optické prvky se připevňují k držákům pomocí magnetů.
3. Interference světla
Interference je jev, při kterém dvě nebo více světelných vln dorazí do jednoho bodu
v prostoru. Vzhledem na rozdíl jejich fází, výsledná intenzita nebude jen jednoduchým
součtem intenzit interferujících vln. Interference v minulém století pomohla prosadit vlnovou
teorii světla.
Pokud mají dvě světelné vlny interferovat, musí být koherentní, t.j. musí mít v čase
neměnný fázový rozdíl. Při klasických nekoherentních zdrojích světla je těžké vytvořit
podmínky na pozorování interference. Použitím laseru tento problém odpadá, protože
laserové světlo je koherentní.
Obrázek 2
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...21
Powered by FlippingBook