Návod "LOS1 Laserová optická souprava" - page 6

© 2013 Didaktik s.r.o.
4
3.1. Interference světla při odrazu od tenkého sklíčka
Úloha
Pozorování a vysvětlení vzniku interferenčního obrazce.
Pomůcky
Polovodičový laser (635 nm), stínítko, rámeček se skleněnou destičkou
Postup
Sestavte experiment podle obrázku 3.
Obrázek 3
Schéma experimentu pozorování interferenčního obrazce světelných vln odrazených od tenkého sklíčka
L – laser, Š – čočka, GP – tenké sklíčko, M – matnice
Laserový modul bez čočky umístěte do rohu optické lavice tak, aby laserový paprsek
směřoval podél delší strany lavice. Magnetický držák s rámečkem se sklíčkem umístěte do
dalšího rohu podél delší hrany optické lavice tak, aby stopa laserového paprsku dopadala
na sklíčko. Stopu možno ve vertikálním směru posouvat aretačním šroubkem na stojanu
laserového modulu.
Stínítko umístěte do protilehlého rohu optické lavice úhlopříčně proti sklíčku.
Natáčejte sklíčko na optické lavici tak, aby odrazený paprsek dopadal na stínítko. Za
laserový modul umístěte držák s čočkou, případně čočku přímo umístěte na laser. Čočka
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...21
Powered by FlippingBook