Návod "LOS1 Laserová optická souprava" - page 8

© 2013 Didaktik s.r.o.
6
Obrázek 4
Proti laseru na opačný konec lavice postavte zrcadlo Z2 (obrázek 5a). Stopa
laserového svazku by měla dopadat do středu zrcadla. Pomocí šroubků na stojanu laseru a
stojanu zrcadla nasměrujte odrazený svazek zpět do laseru.
Obrázek 5 : Schéma Michelsonova interferometru
L – laser, Z
1
, Z
2
– 100% zrcadla, PZ
1
– polopropustné zrcadlo, S – čočka, M – matnice
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...21
Powered by FlippingBook