P9160-4C Návod "ŽES Nauka o teple 1" - page 10

© 2013 Didaktik s. r. o.
8
Bimetal
Materiál
(T 1.3)
1 stojanová kolejnice 30 cm
1 stojanová tyčka 25 cm
2 kloboučky z umělé hmoty
1 stojanová tyčka 50 cm
1 držák,
1 bimetalový pásek
kahan, zápalky
Když jsou dva kovové pásky z kovů o nestejné tepelné roztažnosti spolu pevně spojeny, musí při
zahřívání dojít ke zkroucení pásku. S takovým “bimetalovým páskem“ se chceme seznámit.
Příprava:
Montáž podle obrázku. Stojanová tyčka 25 cm se protáhne příčným otvorem kolejnice.
Tato tyčka se upevní pomocí rýhovaného šroubu. Na oba konce tyčky se nasadí kloboučky z
umělé hmoty. Stojanová tyčka 50 cm se upevní svisle do kolejnice.
Bimetalový pásek se upevní pomocí držáků tak, aby se pod něj dal postavit kahan. Vzdálenost
pásku od kahanu by měla být asi 10 centimetrů.
Pokus:
Opatrně ohříváme bimetalový pásek zespodu kahanem a pozorujeme chování pásku.
Potom kahan dáme pryč a dále pozorujeme bimetalový pásek.
Jakmile se bimetalový pásek ochladí, upneme ho obráceně. Strana, která byla obrácená ke
kahanu, je nyní odvrácena. Opakujeme pokus a znova pozorujeme chování bimetalového pásku.
Závěr:
Při zahřátí se bimetalový pásek zkroutí, protože zkoušená strana se protáhne víc, než
strana netknutá.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...39
Powered by FlippingBook