P9160-4C Návod "ŽES Nauka o teple 1" - page 11

© 2013 Didaktik s. r. o.
9
Délková roztažnost pevných látek
Materiál
(T 1.4)
2 stojanové kolejnice 30 cm
1 spojka pro kolejnice
1 stojanová tyčka 10 cm
1 stojanová tyčka 50 cm
1 jezdec s upínacím šroubem,
1 jezdec pro stínítka, ukazatele a stupnice
3 držáky
1 sada stojanových kroužků (velký, střední)
1 sítka
1 kádinka 250 ml (vysoká)
1 Erlenmayerova baňka 100 ml (kónická)
1 gumová zátka 18/25 s jedním otvorem
1 skleněná trubička 80x8 mm
1 hadička z PVC 25 cm
1 hadička z PVC 100cm
1 hliníková tyčka pro tepelnou roztažnost,
1 železná tyčka pro tepelnou roztažnost
1 ručička se zástrčkou
1 čep pro tepelnou roztažnost
kahan, voda, zapalovač, hadřík
Při tomto pokusu chceme změřit nepatrnou tepelnou roztažnost hliníku a železa a určit koeficient
délkové roztažnosti. Koeficient délkové roztažnosti udává prodloužení tyče dlouhé 1 m při zahřátí
o 1°C.
Příprava:
Montáž podle obrázku. Obě kolejnice se spojí spojkou pro kolejnice. Vlevo se upne 50
cm dlouhá stojanová tyčka pomocí upínacího šroubu. Na ni se připevní držáky oba stojanové
kroužky pro síťku a pro baňku.
Vedle stojanové tyčky se na kolejnici upevní šroubem jezdec. V tomto jezdci se upne upínací čep.
Upínací čep upevňuje hliníkovou tyčku z levé strany. Na pravou stranu se připevní jezdec se
zářezem. Ručička se zástrčkou se zastrčí do jezdce se zářezem. Ručička ukazuje směrem dolů.
Stupnice se položí na stůl tak, aby ručička ukazovala na čárku dílku uprostřed. Na jednom konci
hliníkové tyčky se nachází otvor. Druhý konec se prostrčí upínacím Čepem, ještě se však
neupevní. Na druhé straně se otvorem v hliníkové tyčce prostrčí špička ukazovací ručičky.
Nakonec se může tyčka v upínacím čepu zašroubovat.
Stojanová tyčka 10 cm se upne na pravém konci kolejnice. Na ni se pomocí držáku připevní
střední stojanový kroužek, který ponese kádinku. Na pravý konec tyčky se upevní kratší hadička z
PVC, jejíž konec se vloží do kádinky. Do baňky se nalije asi 50 ml vody. Do gumové zátky se
zastrčí skleněná trubička a baňka se jí uzavře. Skleněnou trubičku spojíme hadičkou s levou
stranou tyčky.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...39
Powered by FlippingBook