P9160-4C Návod "ŽES Nauka o teple 1" - page 12

© 2013 Didaktik s. r. o.
10
1. pokus:
Vodu v baňce uvedeme do varu. Hliníkovou tyčkou proudí pára a zahřívá ji. Následkem
prodloužení trubky zahříváním se ručička vychyluje. Když se ručička už přestane pohybovat,
odečteme ze stupnice délku roztažení.
Ukázané prodlouženi
…………………….. mm
Protože však ručička ukazuje 40ti násobek prodloužené délky, dělíme zobrazený údaj číslem 40.
Skutečné prodloužení
…………………….. mm
Délka hliníkové trubky mezi oběma drženími činí 50 cm, musíme tedy hodnotu změny délky ještě
násobit číslem 2, abychom dostali roztažnost trubky dlouhé 1 m.
Roztažnost 1 m dlouhé trubky
…………………….. mm
Abychom dostali roztažnost při ohřátí o 1°C, podělíme zvýšením teploty z pokojové na bod varu
vody, tedy číslem kolem 75 - 85.
Specifická délková roztažnost hliníku činí
…………………….. mm/m°C.
2. pokus:
Opakujeme pokus se železnou trubkou a vyhodnocení provedeme analogickým
způsobem.
Přemýšlejme, k jakým chybám zde může dojít.
Závěr:
Specifická délková roztažnost hliníku je dvakrát tak velká, než u železa a leží řádově v
setinách milimetru.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...39
Powered by FlippingBook