P9160-4C Návod "ŽES Nauka o teple 1" - page 13

© 2013 Didaktik s. r. o.
11
Objemová změna kapalin
Materiál
(T 1.5)
1 stojanová kolejnice 30 cm
1 stojanová tyčka 25 cm
2 kloboučky z umělé hmoty
1 stojanová tyčka 10 cm
1 stojanová tyčka 50 cm
3 držáky
1 kruhový držák
1 sada kroužků (malý, střední)
1 sítka
1 vysoká kádinka 250 ml,
2 trubičky z umělé hmoty 200x8 mm
2 gumové zátky 20/14/18 s 1 otvorem
2 zkumavky 160/16
1 teploměr -10°C … 110°C
1 kontrolní tužka,
petrolej, kahan, voda, hadřík, zápalky
Roztahují se všechny tekutiny při zahřívání stejně?
Příprava:
Montáž podle obrázku. Stojanová tyčka 25 cm se protáhne příčným otvorem v kolejnici.
Tyčka se upevní pomocí rýhovaného šroubu. Na oba konce tyčky se nasadí kloboučky. Stojanová
tyčka 50 cm se upne svisle do kolejnice. Velký stojanový kroužek se připevní držákem na tyčku 50
cm. Ponese sítku. Budeme zkoumat rozdílné kapaliny. Vodu a petrolej. Jednu zkumavku naplníme
až po okraj vodou a druhou stejně petrolejem.
Do obou gumových zátek zasuneme trubičky z umělé hmoty a uzavřeme jimi zkumavky. Kapaliny
musí trochu vystoupit do trubiček. Poznačíme si stav obou sloupců kapalin. Obě zkumavky se za
tyčky upnou do kruhového držáku a ponoří se do kádinky. Kádinka stojí na síťce a drží ji střední
stojanový kroužek.
Pokus:
Zapálíme kahan a ohříváme vodu v kádince. Přitom pozorujeme kapaliny v trubičkách. Po
určité době vystoupí obě kapaliny nestejně vysoko, protože se různě silně roztahují.
Závěr:
Petrolej se roztahuje víc než voda.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...39
Powered by FlippingBook