P9160-4C Návod "ŽES Nauka o teple 1" - page 14

© 2013 Didaktik s. r. o.
12
Objemová změna vzduchu při konstantním tlaku
Materiál
(T 1.6)
1 stojanová kolejnice 30 cm
1 stojanová tyčka 25 cm
2 kloboučky z umělé hmoty pro tyčku
1 stojanová tyčka 50 cm
2 držáky
1 sada kroužků (velký, malý)
1 tepelná ochranná sítka
1 vysoká kádinka 250 ml
1 Erlenmayerova baňka 100 ml
1 skleněná trubička 80x8 mm
1 gumová zátka 18/25 s 1 otvorem
1 hadice z PVC 100 cm
kahan, zápalky, hadřík, voda
Je-li plyn ohříván a vnější tlak zůstane konstantní, pak se plyn rozpíná. Pokus má tuto změnu
objemu ukázat.
Příprava:
Montáž podle obrázku. Stojanovou tyčku 25 cm protáhneme příčným otvorem v
kolejnici. Tyčka se upevní rýhovaným šroubem, Na oba její konce se navléknou kloboučky z umělé
hmoty. Stojanová tyčka 50 cm se upne svisle do kolejnice. Velký kroužek se pomocí držáku
připevní na stojanovou tyč 50 cm. Ponese tepelnou síťku.
Nejdříve se skleněná trubička protáhne otvorem v gumové zátce, aby na spodní straně zátky
trochu přečnívala. Erlenmayerova baňka se s ní pevně zazátkuje. Baňka se postaví na síťku. Přes
hrdlo baňky se nasadí malý stojanový kroužek, který je připevněn držákem. Hadice se nasadí na
trubičku. Druhý konec hadice se ponoří do vody v kádince.
Pokus:
Nyní ohříváme vzduch v baňce jen krátkou dobu malým plamenem. Přitom pozorujeme
konec hadice ve vodě. Po několika minutách (baňka nesmí být příliš horká) dáme kahan pryč a
dále pozorujeme konec hadice. Při ohřívání vidíme v kádince vystupovat bublinky vzduchu. Při
ochlazení se vzduch stáhne zase zpět. Tím se dostane voda z kádinky do hadice.
Závěr:
Vzduch se při zahřívání roztahuje víc než kapaliny nebo pevné látky. Při ochlazení
zmenšuje svůj objem.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...39
Powered by FlippingBook